Установен ред в неонатологичното отделение

Неонатологичното отделение (ННО) е затворено отделение по отношение на персонал, пациенти и близки и е територия с ограничен достъп. Полезно ще бъде да помолите някоя от сестрите да Ви покаже отделението и да Ви информира за вътрешния ред в него, за да знаете какво да очаквате. Всяко отделение работи различно, но все пак има някои стандартни практики, които се спазват навсякъде.

Отговори на често задавани въпроси на родителите на недоносено дете

Как е моето бебе, каква информация мога да получа и от кого?

Възможно най-скоро след раждането, след като бебето получи първите грижи съобразно състоянието си, неонатологът предоставя информация на майката и/или бащата. По-добре е ако това стане в присъствието на двамата родители. Информацията съдържа: тегло и ръст на бебето, морфологична зрялост (гестационни седмици), как се е родило, изплакване на бебето, какви реанимационни мероприя­тия са приложени, къде е настанено (интензивен сектор, сектор специални грижи), кувьоз, прилагане на апаратно обдишване, кислородолечение и други. Неонатологът оценява състоянието на детето, очертава какви са възможностите и съответното поведение. Ако има резултати от изследвания ги съобщава и обяснява. Очертава какъв е планът на поведение, съобразно заболяването и състоянието на недоносеното бебе.

Кога може да видя детето си?

Ако състоянието на майката позволява (раждане по естествен път, без прилагане на анестезия) тя може да види детето си възможно най-рано. При оперативно родоразрешение – след стабилизиране на състоянието й. В повечето неонатологични отделения бащата може да види детето след раждането.

Към кого мога да задам въпросите си?

Отговори на Вашите въпроси и всичко, което Ви притеснява трябва да се отправят към лекуващият неонатолог, лекарят който го замества или дежурният лекар.

Колко често и за колко време мога да виждам детето си?

Грижите за Вашето недоносено бебе в първите дни и съобразно тежестта на състоянието му се поемат изцяло от неонатологичният екип. В регламентиран от отделението времеви диапазон, Вие може да видите своето бебе. В някои отделения това е един път дневно, в други три пъти дневно или на всеки три часа за 15 минути. След стабилизиране на състоянието, следва захранване и Вие можете да поемате грижата за храненето. Сестрите/акушерките Ви помагат и напътстват в подготовка и техника на кърмене или хранене с биберон. Те Ви обучават как да се подготвите за кърмене или хранене с биберон, достъпа до детето, когато е в кувьоз, какво трябва да наблюдавате по време на хранене и след това, как се държи бебето, гълтане, оригване, поставяне след нахранване и др.

Колко често мога да виждам детето си

Мога ли да го докосвам?

Разбира се! Можете и трябва да го правите. Бебетата се нуждаят от контакт със своите родители. Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви покажат как да осъществите този контакт.

Какви правила трябва да се спазват от гледна точка на хигиена, превенция на инфекциите?

Необходимо е да сте обути с калцуни, с изолационна наметка (изолирана предната част на тялото), добре измити и дезинфекцирани ръце, ако има нарушена цялост на кожата на ръцете (рани) и ръкавици, при случаи на хрема, кашлица, лабиален херпес и други се поставя маска. Докосването на малкото бебе е несравнимо емоционално изживяване за родителите.

Какво става ако майката е болна или членовете на семейството, които идват на свиждане са болни?

При заболяване на майката (хрема, кихане, кашлица, неразположение и пр.) не се препоръчва пряк контакт с недоносеното бебе. При спазване на описаните по-горе хигиенни мерки е възможно свиждане с кратка продължителност без отваряне на кувьоза. Информация за състоянието се дава допълнително на неутрална територия (в стаята на майката, ако все още не е изписана, или в специално за целта помещение). Решението за свиждане при такива случаи ще вземе Вашият неонатолог. При тежко заболяване на майката, лекарят дава подробна информация за състоянието на бебето при леглото на майката. Това става два пъти в денонощието: преди обед (от лекуващия неонатолог) и вечер (от дежурния неонатолог). Предлага се на бащата да види бебето и след това се оставят родителите насаме. Бебето се показва на майката от сестрата. Ако състоянието му позволява, може да бъде извадено за кратко от кувьоза. Не се препоръчва болни членове на семейството да посещават родилката, както и недоносеното бебе.

Какво се случва, ако детето трябва да се транспортира в друга болница?

Транспортиране на недоносено бебе се осъществява съгласно медицинския стандарта по Неонатология, регламентираните нива на компетентност и индикации за муждуболничен транспорт. Неонатологът присъствал на раждането възможно най-бързо информира майката и/или бащата и други роднини за състоянието на детето и необходимостта от транспортиране в друга болница. Той разяснява какво е извършено до момента, от какво лечение, изследвания и други манипулации се нуждае и че болницата, в която ще се приведе бебето е оборудвана за лечение и отглеждане на такива деца. Информират се и за това как ще се транспортира, от кого и кога. Лекарят обяснява точно болницата, отделението, името на дежурният лекар, който ще приеме тяхното бебе. Дава се телефон за информация. Необ­ходимо е майката или бащата да подпишат информирано съгласие за транспорт.

Може ли други членове от семейството да посещават бебето?

Да, биха могли. Това може да стане след обсъждане с лекуващия неонатолог, със съгласие на майката и бащата в подходящото време.

Какво се случва след изписване на майката от Родилно отделение – свиждания, получаване на информация? Как?

Във всички Неонатологични отделения след изписване на майката ежедневно се дава информация за бебето – динамика на състоянието, настъпили усложнения или подобрения, резултати от изследвания, лечение, проведени консултации, планови такива, как се храни, тегло за деня и др. Информация може да се получи на място или по телефона в регламентирането за това време за съответното отделение. Достъпът до детето също е съобразно установеният вътрешен ред.

Кога се преглеждат бебетата? Какво им се прави – медикаменти, апарати, изследвания, манипулации, ще има ли последствия и др.

Не се притеснявайте да задавате въпроси на лекаря. Полезно ще бъде предварително да ги обмислите (запишете си ги), за да не пропуснете нещо при срещата. Той ще Ви отговори, може да определи приблизителни срокове за определени проблеми, да спомене проблеми за съвместно решаване в близко и по-далечно бъдеще.

От кого може да се очаква помощ за кърмене, грижи и др.?

Медицинските сестри и/или акушерки, работещи в тези отделения са с професионален опит и квалификация. Някои от тях са обучени консултанти по кърмене. Попитайте за тях. Те ще ви окуражат, помогнат и покажат техники на кърмене при Вашето бебе, как да го държите по време на кърмене и след това, техника на хранене с биберон и т.н.

При нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с доброволни консултанти по кърмене към различни организации. Такива са Националната асоциация „Подкрепа за кърмене“ (НАПК) – http://www.podkrepazakarmene.com и Ла Лече Лига България – http://www.lalechebg.com.

Кой се грижи за бебетата – хранене, къпане и др.?

За Вашето бебе денонощно се грижат медицински сестри – къпане, грижи за кожа, пъпен остатък, пъп, нос, очи, уши, обличане, хранене, теглене, наблюдение и редица други специфични манипулации при недоносените бебета.

Фондация “Нашите недоносени деца” © 2015. Всички материали са обект на авторско право. Публикуването, копирането, възпроизвеждането, използването на материали от сайта е позволено единствено при задължително позоваване на източника!