Медицински персонал: кой какъв е?

Неонатологията е клинична специалност, чийто обект са новородените деца. Основната й цел е осигуряване на оптимална адаптация на новородените деца след раждането им, адекватно лечение на здравословните проблеми в неонаталния период – от момента на раждането до 28-ят ден след раждането.

Персоналът се състои от лекари, медицински сестри или акушерки и немедицински персонал (санитари). Лекарите, сестрите и останалите хора в неонатологичното отделение работят в екип. В началото е вероятно да Ви бъде трудно да се ориентирате кой кой е и за какво отговаря. Това резюме ще ви покаже с кого ще се срещате в отделението:

Лекарите:

 • Лекарите координират терапията и лечението на вашето бебе;
 • Можете да се обръщате към тях с въпроси, свързани с терапията, текущото състояние и прогреса на вашето бебе;
 • Можете също така да поискате от тях второ мнение, особено ако се чувствате несигурни във вземането на важни медицински решения;
 • В неонатологичните отделения за здравето на новородените се грижат лекари неонатолози и педиатри;
 • Хирурзите работят в отделен екип, но ако все пак Вашето бебе се нуждае от хирургични интервенции, хирурзите ще работят съвместно с педиатрите и неонатолозите.

Детски медицински сестри:

 • В неонатологичните отделения детските сестри се грижат за бол­ните бебета под надзора и с помощта на медицинските сестри от отделението. Освен това те изпълняват и редица немедицински задачи. С тяхна помощ се осъществява отглеждане подобно на това в семейна среда, тъй като те общуват с бебетата и се вслушват в техните нужди и потребности. Те извършват ежедневен хигиенен тоалет, грижи за кожа, пъпчето, очи, нос и др., ежедневно теглене на бебето, хранене със стомашна сонда или биберон, наблюдение на състоянието и основните жизнени показатели на бебето, извършват назначената от лекаря медикаментозна терапия, асистират на лекаря при редица специфични манипулации на бебето и др.
 • Те работят съвместно с членовете на неонатологичните екипи;
 • Те често работят съвместно и с екипите, които подготвят бебетата и родителите за прибирането им у дома.

Санитари:

 • Немедицински персонал в Неонатологично отделение. Извършват почистване, измиване и дезинфекция на инкубатори и друга медицинска апаратура. Поддържане на хигиената в отделението е съобразно дезинфикционната политика в такъв тип отделения.

Психолози:

 • Някои отделения разполагат с такива специалисти, макар че в България това не е често срещана практика. Психолозите биха могли да ви помогнат да разберете емоциите си и да се справите с тях.

Други специалисти:

 • Офталмолозите проверяват зрението на бебетата.
 • УНГ (уши, нос, гърло) специалистите проверяват способността им да чуват.
 • Ако бебето Ви се нуждае от рентгенова снимка, тя ще му бъде направена от рентгенови лаборанти. Ултразвуковите изследвания се извършват също от специалисти рентгенолози или от неонатолози.

В болницата може да се срещнете и със специализанти и стажанти. Ако не желаете те да наблюдават Вашето бебе, можете да откажете достъпа им.

При необходимост лекарят обсъжда с родителите и организира спешни и планови консултации на място/по телефон с:

 • републикански/национален консултант по Неонатология,
 • детски хирург,
 • детски неврохирург,
 • детски кардиолог,
 • детски невролог,
 • детски офталмолог,
 • кинезитерапевт и др.

При необходимост от рехабилитация на място се провеждат рехабилитационни мероприятия от профилиран рехабилитатор.

Достъп до информация

Ежедневно в регламентирано за съответното отделение време, родителите получават подробна информация за състоянието на бебето, резултати от изследвания, процедури, проведени консултации, обсъждат се съвместно следващи насоки на лечение, консултации, рехабилитация, профилактика и др. След предварителна подготовка и информираност за бебето и спецификата на интензивният сектор на неонатологичното отделение, на родителите следва да се осигури възможност да виждат детето, да го докоснат, да го прегърнат и контактуват с него. След стабилизиране състоянието на детето, при възможност се осигурява и свиждане в обособена за целта стая. Напътствия и указания за кърмене/хранене на бебето от майката и грижи след изписването.

Фондация “Нашите недоносени деца” © 2015. Всички материали са обект на авторско право. Публикуването, копирането, възпроизвеждането, използването на материали от сайта е позволено единствено при задължително позоваване на източника!