Профилактични прегледи

Профилактични прегледи от общопрактикуващ лекар (ОПЛ)

Прегледите след изписването се извършват от вашият личен лекар. Те са по-чести, отколкото при доносени здрави деца. Ежеседмична или два пъти в месеца оценка на: теглото, ръста и обиколката на главата, фонтанели съобразно растежни криви за недоносени деца. Здравите недоносени бебета преминават през период на ускорен растеж в първите месеци. Те бързо достигат своите връстници. Деца родени с тегло под 1500 г. и особено тези под 1000 г. може да не настигнат връстниците си в растежа до третата година. Проследяването се извършва от вашият педиатър. Имате право да осъществите преглед и консултация при неонатолог по ваше желание или насочени от ОПЛ.

Имунизациите – задължителни и препоръчителни се осъществяват в срокове съобразно степента на недоносеност, коригираната възраст, придружаващи заболявания, усложнения. Извършват се от личния лекар след съгласуване с неонатолог, лекуващ невролог, пулмолог или други специалисти, ангажирани с лечението и проследяването на детето.

Профилактика и лечение на късна анемия на недоносеното

Късна анемия на недоносеното се наблюдава по-често при родени под 32 г.с. Развива се към края на първия месец след раждането. Най-силно изразена е през 2-3 месец. Характеризира се с блед цвят на кожа и видими лигавици (устните, очна лигавица на долен клепач), може детето да не наддава добре на тегло, да се уморява по-бързо при хранене и др. Установява се чрез кръвна проба – кръв от пръстчето на бебето или венозна кръв. Назначава се от педиатър или неонатолог в края на първия или втория месец след изписването на детето. Съобразно резултата (стойности на хемоглобин, хематокрит, желязо и пр.) се започва профилактика или лечение с железни препарати, витамини, евентуално хемотрансфузия (кръвопреливане), което се извършва в болница. Необходимо е периодично проследяване на кръвните показатели с цел коригиране на дозите на лекарствата.

Профилактика на рахит при недоносени деца

Осъществява се с прием на витамин Д под формата на капки. Приемът започва още по време на престоя в отделението. След изписването се продължава в дози и продължителност определени от личния лекар.

Профилактичен очен (офталмологичен) преглед

Офталмолог – очен лекар

Детски офталмолог – с допълнителна квалификация по очни заболявания в детската възраст. Офталмологията е клон от медицината, който се занимава с болестите на зрителния анализатор и с лечението им. Зрителният анализатор е елемент с фундаментална когнитивна функция за адаптацията на живия организъм. 80% от сетивната информация за човека се осигурява само от зрението. Цел: ранно откриване и ранно лечение на установени очни отклонения. Ретинопатия на недоносеното (РН) – застрашаващо зрението състояние при преждевременно родените деца. В България се провежда задължителен очен скрининг.

На кои недоносени деца се провежда задължителен очен преглед?

  1. Недоносени деца с тегло под 1500гр или гестационна възраст под 32г.с.
  2. Деца на апаратна вентилация над 72часа или кислородолечение над 30 дни.

Кога и от кого се извършва прегледа?

  1. Първи преглед на 4-6 седмична възраст от детски офталмолог.
  2. Честотата на следващите прегледи се определят от офталмолога.

Как се извършва изследването?

  1. Чрез индиректна офталмоскопия след разширяване на зениците. Изследването е краткотрайно и неболезнено.
  2. Изследване с дигитална ретинална камера (RetCam) все повече се налага като основен метод за изследване на недоносени деца. Преди изследването се прилага локална капкова анестезия и капки за разширяване на зениците.

Основни методи на лечение при по-тежките форми на РП са криотерапия, лазертерапия, оперативно лечение.

За какво да бъдете внимателни?

Ако към трети коригиран месец, бебето Ви все още не посяга към играчки, не търси погледа на майката/бащата, не следи фигурата на човек, излизащ от стаята, ако има кривене на едното или и двете очи - трябва да се обърнете към детски офталмолог. Имайте предвид, че всички изброени по-горе тревожни симптоми, биха могли да бъдат и от неврологичен характер, така че е добре да се направи консултация и с детски невролог.

Профилактичен преглед от детски невролог

Невролог – лекар, който се занимава с лечение на нервната система и разстройствата.

Детски невролог – с допълнителна квалификация по заболявания на нервната система в детска възраст.

Кои деца подлежат на такъв преглед и кога?

За всички недоносени под 2000гр е необходима неврологична консултация след 2 месечна коригирана възраст с оглед ранна и своевременна рехабилитация или друго лечение. Целта е да се предотврати и/или намали възможно най-рано евентуално изоставане в двигателното развитие на детето. Неврологът може да назначи допълнителни изследвания като ЕЕГ (електроенцефалография), ТФЕ (трансфонтанелна ехография) и други.

Трансфонтанелната ехография (ТФЕ) е ултразвуков метод, който не е инвазивен и дава голяма информация за състоянието на мозъка на новороденото веднага след раждането и по-късно. ТФЕ е приложима и в периода на кърмаческа възраст до затварянето на голямата фонтанела. Методът е безвреден, което дава възможност за редoвно проследяване на развитието на мозъка. Поставянето на ранна диагноза е предпоставка за навременно лечение.

Електроенцефалограма (ЕЕГ) – изследване с помощта, на което се измерва електрическата активност на мозъка. Върху главата се прикачват специални сензори – електроди, които са свързани към компютър. Компютърното устройство записва електрическата активност на мозъка, а с помощта на монитор или на хартиен носител може да се получи информация. Служи за регистриране на мозъчната вълнова активност, която е променена при различни физиологични или патологични състояния. Широко се използва при оценка на епилепсията.

Детският невролог може да назначи консултативен преглед от кинезитерапевт или доктор по физикална медицина при необходимост. Кинезитерапевтът е здравен специалист, който изследва и оценявафункционалното състояние на човека и определя рехабилитационния му потенциал; разработва и провежда кинезитерапевтични програми за клинично диагностицирани от лекар заболявания; провежда специализирано лечение, профилактика и рехабилитация.

Профилактичен преглед от УНГ специалист (оториноларинголог – уши, нос, гърло)

При кои деца се провежда прегледа и кога?

По-често отклонения на слуха се срещат при недоносени деца родени с тегло под 1500гр. Отклонения на слуха могат да се установят от лекуващия неонатолог или УНГ специалист още преди изписването на детето. Изследването е безболезнено и краткотрайно (5-10мин.) със специална апаратура за изследване слуха на новороденото. След изписването на бебето при откриване на отклонения на слуха от личния лекар или родителите, възможно най-рано консултация с УНГ специалист.

Профилактичен преглед от ортопед

Ортопед – лекар, който се занимава с проблеми на костната система.

Детски ортопед – с допълнителна квалификация по заболявания на костната система в детската възраст.

Ортопедията се занимава с възникването, профилактиката, диагностиката и лечението на вродени и придобити дефекти във формата или функцията на опорно-двигателния апарат, или с други думи на костите, ставите, мускулите и сухожилията, както и с рехабилитацията на пациентите.

При кои деца се провежда и кога?

При недоносени деца с тегло под 2000гр при раждането. Възможно най рано след изписването на детето. Обичайно втори преглед след шест месечна възраст или по преценка на консултиращия ортопед.

Профилактичен преглед от пулмолог

Пулмолог – лекар специалист по лечение и профилактика на заболяванията на дихателната система, в частност – белите дробове.

При кои деца се провежда и кога?

При недоносени деца с диагноза БПД при изписването.

Бронхопулмонална дисплазия (БПД) е хронична белодробна болест. По-висока е честотата при гестационна възраст под 30 г.с. и тегло под 1500 г. Най-рискови са тези с тегло под 1000 г. Консултативен преглед с пулмолог при тези деца, възможно най-рано след изписването на детето. Проследяване и лечение на деца с БПД се извършва от екип – ОПЛ (общо практикуващ лекар), детски пулмолог, неонатолог, детски кардиолог. Семейството също е част от екипа. То осъществява специфично и продължително домашно лечение. През последните години при тези деца се извършва и специфична профилактика на РСВ инфекция. За нея ще бъдете информирани от вашият неонатолог, който ще извърши профилактиката през есенно-зимния сезон заедно с ОПЛ. В по-голяма част от случаите настъпва постепенно подобряване на клиничните симптоми и до 2 годишна възраст белодробната функция се нормализира. При някой по-късно може да се развие бронхиална астма.

Профилактичен преглед от детски хирург

Хирург – лекар специалист по извършване на хирургически операции.

Детски хирург – с допълнителна квалификация по хирургични заболявания в детската възраст.

При кои деца и кога е необходим преглед от детски хирург и кога?

При недоносените деца по-често се образуват хернии: пъпни, ингвинални.

Пъпната херния: рядко изисква оперативна намеса. Обикновено се коригира с превръзка и последващо развитие на мускулите на предна коремна стена.

Ингвиналните хернии: често са двустранни и с доста големи размери (колкото орех или по-големи), но рядко се стига до инкарцерация (заклещване). Наложителна е ранна консултация: още по време на престоя в болницата или вашият педиатър ще прецени кога да ви насочи за преглед от детски хирург.

Фондация “Нашите недоносени деца” © 2015. Всички материали са обект на авторско право. Публикуването, копирането, възпроизвеждането, използването на материали от сайта е позволено единствено при задължително позоваване на източника!