Кой може да ви помогне, когато бебето е вече у дома?

Най-накрая у дома! Родителите се тревожат, когато крехкото и малко дете бъде изписано, и цялата грижа и отговорност се поема от тях. Те се сблъскват с редица проблеми, трудности и притеснения. И напълно естествен и закономерен е въпросът от кого и къде да бъде потърсена помощ при отглеждането на детето, кой ще проследява бебето, има ли риск за увреждания, какво да направя?

Основна роля в провеждането на лечение, късното проследяване, имунизациите на вашето бебе, заема избраният от вас общо практикуващ лекар (ОПЛ). Изберете лекар със специалност Детски болести, т.е. педиатър. Ако имате друго дете, и за него вече сте избрали такъв личен лекар, който покрива Вашите критерии за грижа и проследяване на новородени и по-големи деца, можете да направите отново същия избор. Ако това е първото Ви дете, ориентирайте се за избор на личен лекар още докато бебето е в болницата. След като сте направили своя избор, свържете се с лекаря и уговорете посещение възможно най-рано след изписването на бебето. Не пропускайте да представите епикриза от неонатологичното отделение, която съдържа важна информация относно вашето бебе. Педиатърът трябва да е запознат с цялата медицинска история на Вашето дете.

Детската консултация е елемент на амбулаторната педиатрична помощ. Осъществява се чрез ежемесечни, по преценка на лекаря и по-чести прегледи, при които се проследява физическото и нервно-психическото развитие на детето. Включва физикален преглед от лекаря, измерване тегло, ръст, обиколка на глава. Отбелязват се в личната амбулаторна карта на детето. Обсъждат се настоящи проблеми, назначават се консултативни прегледи от специалисти при необходимост, обсъжда се поведението на майката към детето през следващия месец (брой хранения, количество, захранващи храни и пр.) Полезно е предварително да си подготвите въпроси, които да зададете на лекаря.

Детска консултация

Място и роля на неонатолога при проследяване на недоносеното бебе

В епикризата и устно се информират родителите за правото им на два контролни прегледа през първия месец след изписването. Тези прегледи се извършват от лекуващия неонатолог в определени дни и в регламентирано време. Не ги пропускайте, подгответе се с въпроси, уточнете това, което не ви е ясно. Неонатологът участва и в последващото амбулаторно проследяване на деца с хронични усложнения в екип с други детски специалисти.

Късното проследяване е неизменна част от здравните грижи за недоносените деца. Те започват в Интензивните неонатологични отделения и след няколко месеца продължават в амбулаторни условия, за да завършат често години по-късно. Лечението на тези деца изисква средства, организация и ангажираност на всички. Основен ангажимент в този дълъг и отговорен процес имат: общо практикуващ лекар, неонатолог, детски невролог, детски пулмолог, офталмолог, детски УНГ специалист, кинезитерапевт, рехабилитатор. По-рядко се налага специализирана помощ от детски хирург, детски ортопед, ортодонт, психолог и други специалисти. Много важна е ролята на семейството за крайните резултати при тези деца.

Фондация “Нашите недоносени деца” © 2015. Всички материали са обект на авторско право. Публикуването, копирането, възпроизвеждането, използването на материали от сайта е позволено единствено при задължително позоваване на източника!