Информираност и взимане на решения

Благодарение на напредъка в медицината преждевременно родените деца могат да бъдат спасени и да се развиват като здрави деца. Родителите рядко са готови за шока и стреса, който изпитват при раждането на недоносеното дете и продължителното му лечение в Неонатологично интензивно отделение. Това може да промени рязко прехода към родителството и да има дългосрочни последици както за детето, така и за родителите. При тези обстоятелства от изключително значение е навременната и адекватна информация.

Какво съдържа първата информация за Вашето бебе?

Лекарят ще Ви информира кога се е родило Вашето бебе, неговият пол, рожденно тегло и ръст. Следва оценка на състоянието, в което се е родило (изплакало ли е, може ли да диша самостоятелно, розово ли е и др.), какви реанимационни действия са извършени в родилна зала, къде е настанено след това, какви процедури и дейности са приложени, какво е състоянието на детето в момента. Съобщават се резултатите от направените изследвания, какви изследвания предстоят да бъдат извършени, какво лечение се провежда на бебето. Очертават се при възможност краткосрочни перспективи за състоянието му и очаквани проблеми при детето. Ако имате въпроси или не сте разбрали нещо от това, което са Ви съобщили, лекарят ще Ви отговори и разясни. Майката и/или бащата имат право да видят своето дете, да го докоснат и контактуват с него за време, преценено индивидуално за всеки случай от лекуващия лекар. Необходима е предварителна подготовка за външния вид на детето и спецификата на отделението (кувьози, монитори, апарати за вентилация, аларми), както и относно действията на медицинския персонал.

Как мога да получавам редовно информация за детето?

Попитайте Вашия лекар и той ще Ви уведоми. Информация се получава ежедневно, в регламентирано съобразно вътрешния ред на отделението време. Освен това практика е на достъпно и видимо място да има поставена табела, съдържаща най-малко следната информация: часови диапазон за даване на информация и актуален телефон на отделението. Сведения за състояние на детето може да получите в определените часове и по телефона. Право на информация по телефона имат родителите. Информация на друго лице може да се дава само със съгласието на родителите. Сведения за състоянието на детето се дават винаги от лекуващият или дежурният лекар. Медицинската сестра може да дава сведения само в обем, който е определен от началника на отделението.

Информация, която ще получите преди изписването на вашето бебе

 • Колко често и от какво количество храна се нуждае Вашето бебе.
 • Състояние на детето при изписване. Организиране на по-нататъшното проследяване на психомоториката, зрението и слуха – къде, кога и при какви специалисти.
 • Продължаващо лечение – например профилактика на рахита, късната анемия на недоносеното и др.
 • Срокове за провеждане на имунизациите и необходимост от допълнителни имунизации.

При изписване на детето родителите получават епикриза, която съдържа упоменатата по-горе информация. Практика в повечето неонатологични отделения е майката да постъпи при бебето преди изписването му. Тя взема участие в грижите за своето бебе – къпане, техники на кърмене, как да го държи по време на кърмене и след това, техника на хранене с биберон и т.н. Това я прави полезна, по-уверена и подготвена за отглеждане на бебето в домашни условия. Полезно за родителите е предоставяне на информация за съществуващи услуги и групи за взаимопомощ, както и за национални родителски организации. Ако не получите такава информация, чувствайте се свободни да попитате.

Вземане на решения

Най-важната част от това да бъдеш родител е да се стремиш да даваш най-доброто на своето бебе. В ситуацията, в която се намирате, най-­доброто за Вашето бебе е да сте добре информиран за това, с което се сблъсквате и да сте в състояние да направите избор относно ме­дицинските грижи, ако това се наложи. Лекарите и сестрите също искат най-доброто за Вашето бебе. По време на болничния престой на Вашето бебе лекарите и родителите трябва да бъдат екип, защото всички имат една цел, а именно най-добрите възможни грижи за детето.

Лекарят предоставя необходимото количество точна и приемлива за родителите информация: здравословното състояние на тяхното дете, начини на лечение, включително и алтернативни та­кива.

Лекарите имат професионална грижа относно това да:

 • обясняват всичко, което се случва с вашето бебе;
 • да са сигурни, че разбирате различните ситуации;
 • да вземате решения заедно относно грижите за бебето.

Следването на тези стъпки и Вашето одобрение се наричат „Информирано съгласие“. Като родители, представляващи пациента (Вашето бебе), Вие имате право да участвате при вземането на решения за извършване на диагностични процедури, терапевтични манипулации, консултации, транспорт на бебето до друга болница и др. Ваше право е и да откажате или да изискате промени в лечението на Вашето дете, без да се страхувате от негативно отношение и негативен ефект върху качеството на грижата за детето.

Много процедури, които са рутинни, като кръвни тестове например, носят нисък риск за бебето. За тях не се иска съгласие. При новородени деца в състояния непосредствено застрашаващи здравето и живота на детето, лекарят има право да извърши спешни реанимационни мероприятия без съгласието на родителите. В такава ситуация, лекарите трябва да обяснят какво се е случило, при първа възможност.

Въпроси, които можете да зададете, когато лекарят Ви информира за необходимостта от извършване на определен вид лечение, манипулация, операция или прием на медикаменти:

 1. Колко бързо трябва да вземем решение?
 2. Какви са ползите за бебето?
 3. Какви са рисковете за бебето?
 4. Какво показват тестове и какво може да се направи в тази ситуация?
 5. Ще го боли ли бебето? Как може да бъде контролирана болката?
 6. Какви са рисковете ако не се предприеме нищо?
 7. Къде мога да намеря повече информация или подробности?

Споделеното взимане на решения между докторите и медицинския персонал и родителите е най-доброто за Вашето бебе. Не се притеснявайте да питате за всичко, което касае лечението на Вашето дете – тестове, процедури, медикаменти и т.н. Ако не сте сигурни или трябва да се вземе трудно решение, потърсете второ мнение.

След раждането лекарят или медицинската сестра ще Ви предоставят документ „Информирано съгласие за родителя/настойника на новородено дете с необходимост от интензивно лечение или специални грижи“. Прочетете го внимателно, запознайте се с предоставената информация засягаща Вашето бебе, ако имате въпроси обърнете се към неонатолога за разяснения.

Фондация “Нашите недоносени деца” © 2015. Всички материали са обект на авторско право. Публикуването, копирането, възпроизвеждането, използването на материали от сайта е позволено единствено при задължително позоваване на източника!