Медицинска терминология: недоносеност и рождено тегло

Съгласно медицинския стандарт „Неонатология“: „Недоносено новородено дете е родено при срок на бременността, по-малък от 37 гестационни седмици (по-малко от 259 дни)“. Седмицата по време на бременност се нарича гестационна седмица. Няма разлика между гестационната и календарната седмица.

1 лунарен месец  от 1 до 4 гестационна седмица 
2 лунарен месец  от 5 до 9 гестационна седмица 
3 лунарен месец   от 9 до 12 гестационна седмица
4 лунарен месец  от 13 до 16 гестационна седмица 
5 лунарен месец  от 17 до 20 гестационна седмица 
6 лунарен месец  от 21 до 24 гестационна седмица 
7 лунарен месец  от 25 до 28 гестационна седмица 
8 лунарен месец  от 29 до 32 гестационна седмица 
9 лунарен месец  от 33 до 36 гестационна седмица 
10 лунарен месец от 37 до 40 гестационна седмица 
Първи триместър от 1 до 12 гестационна седмица
Втори триместър от 13 до 28 гестационна седмица
Трети триместър от 29 до 40 гестационна седмица

 Според теглото при раждане недоносените деца се разделят на три групи:

ниско тегло до и включително 2499 грама
много ниско тегло до и включително 1499 грама
изключително ниско тегло до и включително 999 грама

Състоянието на недоносеност може да ни ориентира за това какво да очакваме, във връзка с адаптацията на новороденото и евен­туални проблеми в последствие, а също така определя поведението на лекарите в лечението и степента на реанимация.

В последните години сме свидетели на непрекъснато усъвършенстване на грижите за деца с много ниско тегло и тези под 1000 г. С опита, придобит при съхраняване живота на новородени с изключително ниско тегло, се постигат вече много добри резултати.

Всяко недоносено бебе има шанса да оцелее, да оздравее, да расте и да се развива нормално. Всяко едно от тях носи своята индиви­дуалност и уникалност. Не рядко са случаите, при които недоносени с много ниско, дори и изключително ниско тегло, при раждане се адаптират и преодоляват неонаталния период без сериозни откло­нения и усложнения. В други случаи, при по-зрели и с по-висока гестационна възраст недоносени деца, се наблюдават тежко протичащи заболявания и необходимост от редовно проследяване и евентуално лечение.

При адекватни грижи за тези деца може да се постигне не само нормално физическо и нервно-психическо развитие, но дори и гениалност. Не бива да се забравя, че Дарвин, Нютон, Жан Жак Русо и Волтер са били родени с ниско тегло.

 

Фондация “Нашите недоносени деца” © 2015. Всички материали са обект на авторско право. Публикуването, копирането, възпроизвеждането, използването на материали от сайта е позволено единствено при задължително позоваване на източника!